Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9647
Title: Phân tích nguyên nhân sinh viên chuyên ngành tiếng Trung sử dụng sai hoặc hạn chế sử dụng quán ngữ tiếng Trung trong giao tiếp
Other Titles: An analysis of reasons why Chinese-majored students make wrong or limited use of Chinese idioms in communication
Authors: Trần, Nguyễn Ngọc Hương
Keywords: Quán ngữ
Sinh viên Việt Nam
Nguyên nhân lỗi sai
Giảng dạy
Biên soạn giáo trình
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(131). 2018; Trang 30 - 34.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9647
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichNguyenNhan.TT.pdfTóm tắt78.54 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichNguyenNhan.TV.pdfNội dung478.43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.