Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9646
Title: Nghiên cứu nhận thức của phụ nữ về trầm cảm sau sinh (Nghiên cứu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)
Other Titles: Study on women's awareness of postpartum depression (Study in Da Nang city)
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Trầm cảm sau sinh
Phụ nữ sau sinh
Phụ nữ
Nhận thức
Nhận thức của phụ nữ về trầm cảm sau sinh
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(131). 2018; Trang 1 - 3.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9646
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuNhanThuc.TT.pdfTóm tắt77.43 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuNhanThuc.TV.pdfNội dung369.73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.