Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9634
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt chi tiết gia công trên máy mài phẳng
Other Titles: Study of the effect of technology parameters on roughness in surface grinding
Authors: Nguyễn, Tuấn Nhân
Lưu, Đức Bình
Keywords: Máy mài phẳng
Đá mài
Độ nhám bề mặt
Quy hoạch thực nghiệm
Box-Hunter
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(92). 2015; Trang 16 - 19.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9634
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuAnhHuong.TT.pdfTóm tắt82.52 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuAnhHuong.TV.pdfNội dung345.19 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.