Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9623
Title: Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chương trình chăm sóc toàn diện sứt môi, hở hàm ếch cho trẻ em dị tật
Other Titles: Researching, Establishing and Applying the Multidisciplinary Management of Children with Cleft Lip and Palate
Authors: Phan, Thế Phước Long, TS.BS.
Nguyễn, Đăng Quốc Chấn, TS.BS.
Hồ, Xuân Tuấn, ThS.BS.
...
Keywords: Sứt môi
Hở hàm ếch
Chăm sóc toàn diện
Độ hài lòng
Đánh giá kết quả phẫu thuật khe hở môi - hàm ếch
Issue Date: 2019-01
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-07; 417 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan tài liệu; Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9623
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanThePhuocLong.TT.pdfTóm tắt1.42 MBAdobe PDFView/Open
PhanThePhuocLong.TV.pdfToàn văn21.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.