Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9614
Title: Khảo sát khả năng sinh IAA của các chủng vi sinh vật phân hủy lông gà và ứng dụng dịch thủy phân lông gà làm chất kích thích sinh trưởng thực vật
Other Titles: A study of IAA producing ability of chicken feather biodegradation bacteria and application of feather lysate as plant growth promoting agent
Authors: Tạ, Ngọc Ly
Quách, Thị Toán
Trương, Văn Thiên
Keywords: Lông gà
Indole acetic acid (IAA)
Kích thích sinh trưởng thực vật
Dịch thủy phân
Phế phẩm
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(92). 2015; Trang 89 - 92.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9614
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatKhaNangSinhIAA.TT.pdfTóm tắt88.01 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatKhaNangSinhIAA.TV.pdfNội dung250.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.