Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9577
Title: Nghiên cứu thực nghiệm về thiết bị làm lạnh không khí kiểu bay hơi nước gián tiếp ứng dụng chu trình Maisotsenko (M-IEC)
Other Titles: Experimental research on the indirect evaporative cooler applying the Maisotsenko cycle (M-IEC)
Authors: Ngô, Phi Mạnh
Đinh, Minh Hiển
Keywords: M-IEC
Điều hòa không khí kiểu truyền thống
Năng suất lạnh
Hệ số làm lạnh
Hiệu quả làm lạnh (COP)
Nhiệt độ không khí
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(130). 2018; Trang 46 - 50.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9577
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThucNghiem.TT.pdfTóm tắt81.4 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThucNghiem.TV.pdfNội dung612.18 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.