Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9539
Title: Xây dựng phần mềm thu nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến và quản lý dữ liệu tuyển sinh
Other Titles: Make a Software for Online Registration and Management of Data Enrollment
Authors: Trần, Đình Khôi Quốc
Đinh, Quang Trung
Nguyễn, Đăng Huy
Phạm, Phương Bình
Huỳnh, Kim Trọng
Keywords: Đăng ký
Trực tuyến
Quản lý dữ liệu tuyển sinh
Xét tuyển
Issue Date: 2018-11
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Cơ sở. Mã số: T2017-ĐN01-05; 86 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý & công nghệ lập trình ứng dụng; Chương 2. Phân tích thiết kế, xây dựng phần mềm thu nhận hồ sơ tuyển sinh trực tuyến; Chương 3. Thuật toán sử dụng, một số đợn Code mô phỏng và cài đặt chương trình ứng dụng; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9539
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranDinhKhoiQuoc.TT.pdfTóm tắt1.88 MBAdobe PDFView/Open
TranDinhKhoiQuoc.TV.pdfToàn văn12.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.