Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9538
Title: Nghiên cứu cải thiện hoạt động của máy phát tuabin gió có tốc độ không đổi SCIG bằng máy phát tuabin gió có tốc độ thay đổi DFIG ghép song song
Other Titles: Coordinated Control of DFIG to Improve LVRT Characteristics of SCIG Wind Turbine System by means of Fuzzy Logic
Authors: Dương, Minh Quân. TS
Lê, Kim Hùng, GS. TS.
Nguyễn, Thị Hồng Duyên
Keywords: SCIG
Tuabin gió
Máy phát cảm ứng có tốc độ không đổi SCIG
DFIG
Máy phát cảm ứng có tốc độ thay đổi DFIG ghép song song
Issue Date: 2018-12
Publisher: Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2017-ĐN02-31; 199 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan về năng lượng gió và ảnh hưởng của năng lượng gió đến lưới điện; Chương 2. Phân tích hoạt động của máy phát tuabin gió SCIG và DFIG khi kết nối đến lưới; Chương 3. Nghiên cứu phối hợp điều khiển cho máy phát tuabin gió DFIG hoạt động trong chế độ sự cố bằng phương pháp điều khiển thông minh; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9538
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DuongMinhQuan.TT.pdfTóm tắt2.78 MBAdobe PDFView/Open
DuongMinhQuan.TV.pdfToàn văn18.15 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.