Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9535
Title: Về định lý giới hạn trung tâm theo trung bình đối với dãy hiệu Martingale
Other Titles: On the mean central limit theorem for Martingale difference sequences
Authors: Tôn, Thất Tú
Lê, Văn Dũng
Lê, Thị Thúy Quỳnh
Keywords: Xấp xỉ phân phối chuẩn
Biến ngẫu nhiên
Hiệu martingale
Bất đẳng thức Berry-Esssen
Định lí giới hạn trung tâm
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(82). 2014; Trang 88 - 90.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9535
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VeDinhLiGioiHanTrungTam.TT.pdfTóm tắt90.88 kBAdobe PDFView/Open
VeDinhLiGioiHanTrungTam.TV.pdfNội dung286.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.