Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9534
Title: Ứng dụng CRF nhận dạng thực thể định danh trong văn bản tiếng Việt
Other Titles: Applications of CRF for named entity recognition in Vietnamese documents
Authors: Võ, Trung Hùng
Lâm, Tùng Giang
Trần, Thị Liên
Keywords: Nhận dạng thực thể có tên
Mô hình CRF
Công cụ CRF++
Tên các thực thể trong tiếng Việt
Hệ thống nhận dạng thực thể
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(82). 2014; Trang 51 - 54.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9534
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungCRFNhanDang.TT.pdfTóm tắt80.69 kBAdobe PDFView/Open
UngDungCRFNhanDang.TV.pdfNội dung476.88 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.