Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9531
Title: Giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng nước hợp lý tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Other Titles: Reduce Greenhouse Gas Emissions Through Reasonable Using of Water in Da Nang City, Viet Nam
Authors: Nguyễn, Lan Phương, ThS.
Mai, Thị Thùy Dương, ThS.
Phan, Thị Kim Thủy, ThS.
Hoàng, Ngọc Ân, ThS.
Dương, Gia Đức, ThS.
Keywords: Thiết bị vệ sinh
Hộ gia đình
Khí nhà kính
Sử dụng hợp lý
Tiết kiệm nước
Issue Date: 2018-12
Publisher: Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-12; 206 trang.
Table of contents: Chương 1. Hiện trạng hệ thống cấp nước đô thị thành phố Đà Nẵng; Chương 2. Khảo sát và đánh giá nhu cầu và cách thức sử dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia đình; Chương 3. Các giải pháp sử dụng nước hợp lý.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9531
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenLanPhuong.TT.pdfTóm tắt1.68 MBAdobe PDFView/Open
NguyenLanPhuong.TT_E.pdfResearch results information209.05 kBAdobe PDFView/Open
NguyenLanPhuong.TV.pdfToàn văn11.74 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.