Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9528
Title: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả chỉ báo đường đi sự cố (Fault Passage Indicator-FPI) nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện phân phối thông minh tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Efficiency Improvement of Fault Passage Indicator in Order to Increase Danang Power Distribution System Reliability
Authors: Đinh, Thành Việt, PGS.TS.
Võ, Văn Phương, ThS.
Ngô, Tấn Cư, ThS.
Hoàng, Đăng Nam, KS.
Trương, Nguyễn Quang Minh, ThS.
Keywords: Tối ưu hóa đa mục tiêu
PSO
MOPSO
Độ tin cậy
Lưới điện phân phối
Lưới điện thông minh
Chỉ báo đường đi sự cố
FPI
Multi-objective optimization
Reliability
Power distribution system
Smart grid
Fault passage indicator
Issue Date: 2019-01
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-49-TT; 134 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan về lưới điện thông minh và độ tin cậy cung cấp điện; Chương 2.Thuật toán tối ưu hóa bầy đàn để giải toán tối ưu đa mục tiêu; Chương 3.Xây dựng chương trình tính toán ứng dụng hiệu quả công nghệ chỉ báo đường đi sự cố cho lưới điện phân phối thông minh; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9528
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DinhThanhViet.TT.pdfTóm tắt3.07 MBAdobe PDFView/Open
DinhThanhViet.TT_E.pdfResearch results information69.91 kBAdobe PDFView/Open
DinhThanhViet.TV.pdfToàn văn10.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.