Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9527
Title: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước sông Thu Bồn khu vực huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Other Titles: Using macroinvertebrates to assess the quality of Thu Bon river water in Dien Ban district, Quang Nam province
Authors: Phạm, Thị Hồng Hà
Nguyễn, Văn Khánh
Đinh, Thị Ngọc Anh
...
Keywords: Giám sát sinh học
BMWP
ASPT
Thu Bồn
Vĩnh Điện
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(82). 2014; Trang 47 - 50.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9527
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SuDungDongVatKhongXuongSong.TT.pdfTóm tắt77.51 kBAdobe PDFView/Open
SuDungDongVatKhongXuongSong.TV.pdfNội dung476.11 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.