Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9517
Title: Đánh giá mức độ sao chép Epiderman Growth Factor Receptor (EGFR) ở mô ung thư biểu mô tuyến vú
Other Titles: Evaluation of the reproduction level of Epiderman Growth Factor Receptor (EGFR) in breast carcinoma tissue
Authors: Lê, Thị Phượng
Keywords: EGFR
Mức độ sao chép
RT-PCR
Ung thư biểu mô
U xơ
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(82). 2014; Trang 91 - 94.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9517
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaMucDoSaoChep.TT.pdfTóm tắt76 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaMucDoSaoChep.TV.pdfNội dung435.58 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.