Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9515
Title: Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Changes in the water quality at the downstream of Cu De river in Da Nang city
Authors: Nguyễn, Thị Kim Thoa
Võ, Văn Minh
Keywords: Cu Đê
Ô nhiễm
Chất lượng nước
Hạ lưu
Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(82). 2014; Trang 79 - 82.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9515
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DienBienChatLuongMoiTruongNuoc.TT.pdfTóm tắt74.59 kBAdobe PDFView/Open
DienBienChatLuongMoiTruongNuoc.TV.pdfNội dung365.44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.