Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9512
Title: Đánh giá rủi ro sức khỏe của người sử dụng rau muống chứa kim loại nặng trồng tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Human heath risk assessment of some heavy metals via consumption of Ipomoea aquatica collected from Trung Son Village, Hoa Lien Commune, Hoa Vang District, Da Nang City
Authors: Đoạn, Chí Cường
Võ, Văn Minh
Nguyễn, Thị Bích Trâm
Keywords: Đánh giá rủi ro sức khỏe
Kim loại nặng
Rau muống
Hệ số vận chuyển
Chỉ số rủi ro sức khỏe
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(82). 2014; Trang 38 - 42.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9512
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaRuiRoSucKhoe.TT.pdfTóm tắt82.91 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaRuiRoSucKhoe.TV.pdfNội dung403.6 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.