Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9475
Title: Nghiên cứu mức độ lo âu của nữ sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với môn học giáo dục thể chất
Other Titles: Research on the Anxiety Level Among Female Students at the University of Da Nang over Physical Education Subjects
Authors: Nguyễn, Xuân Hiền, ThS.
Nguyễn, Thị Hằng Phương, TS.
Nguyễn, Ngọc Chinh, PGS.TS.
Trần, Thị Hoàn, ThS.
Keywords: Lo âu của sinh viên nữ
Lo âu
Môn học Giáo dục thể chất
Sinh viên nữ Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2018-08
Publisher: Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN01-01; 213 trang.
Table of contents: Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Tổ chức nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Kết quả nghiên cứu.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9475
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenXuanHien.TT.pdfTóm tắt2.05 MBAdobe PDFView/Open
NguyenXuanHien.TV.pdfToàn văn37.61 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.