Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9474
Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý việc học tập, nghiên cứu của cán bộ, viên chức được cử đi học trong và ngoài nước
Other Titles: Research to Develop the Studying and Research Management System of Officers and Civil Servants Who Are Sent to Have Domestic and Foreign Study
Authors: Lê, Ngọc Khánh, ThS.
Đinh, Quang Trung
Trần, Phước Sơn
Keywords: Hệ thống quản lý học tập, nghiên cứu
Phần mềm quản lý cán bộ, viên chức đi học trong và ngoài nước
Nghiên cứu
Ứng dụng phần mềm
Cập nhật dữ liệu
Xây dựng phần mềm
Đại học Đà Nẵng
Issue Date: 2018-11
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ Cấp Cơ sở. Mã số: T2017-DN01-04; 87 trang.
Table of contents: Chương I. Tổng quan về hệ thống thông tin quản lý & công nghệ lập trình ứng dụng; Chương II. Phân tích thiết kế xây dựng phần mềm quản lý cán bộ, viên chức đi học trong và ngoài nước; Chương III. Kết quả triển khai ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ, viên chức đi học tập trong và ngoài nước tại Đại học Đà Nẵng.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9474
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeNgocKhanh.TT.pdfTóm tắt1.24 MBAdobe PDFView/Open
LeNgocKhanh.TV.pdfToàn văn21.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.