Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9436
Title: Cơ sở ngữ dụng học. Tập 1
Authors: Đỗ, Hữu Châu, GS.TS.
Keywords: Ngôn ngữ học
Ngữ dụng học
Issue Date: 2003
Publisher: Hà Nội : Đại học Sư phạm
Description: Tập 1; 415 trang; Hình vẽ, sơ đồ
Table of contents: Chương I.Những giới hạn của ngôn ngữ học miêu tả nửa đầu thế kỉ XX; Chương II.Định nghĩa ngữ dụng học; Chương III.Chiếu vật và chỉ xuất.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9436
Appears in Collections:3.Khoa học xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CoSoNguDungHoc.TT.pdfMục lục913.87 kBAdobe PDFView/Open
CoSoNguDungHoc.TV.pdfNội dung21.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.