Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9432
Title: Ứng dụng lý thuyết mô hình điện hình học để tính toán, thiết kế và kiểm tra bảo vệ chống sét cho đường dây cao áp
Other Titles: Applying the geometric electrical model to calculate, design and test high voltage line protection against lightning strike
Authors: Huỳnh, Đức Hoàn
Keywords: Mô hình điện hình học
Sét đánh
Góc bảo vệ
Dây dẫn
Trạm biến áp
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 75 - 79.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9432
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungLyThuyetMoHinh.TT.pdfTóm tắt84.35 kBAdobe PDFView/Open
UngDungLyThuyetMoHinh.TV.pdfNội dung473.02 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.