Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9429
Title: Thiết kế hệ định vị và phân tích sử dụng robot di động dựa trên camera trần và thiết bị phân tích quang phổ
Other Titles: Designing a navigation and analysis system using autonomous mobile robots with ceiling cameras and onboard micro-spectrometers
Authors: Trần, Anh Tuấn
Nguyễn, Hữu Hiếu
Lưu, Trọng Hiếu
...
Keywords: Cảm biến khí điều khiển phân tán
Robot di động
Thẻ robot
Hệ tọa độ camera
Thiết bị phân tích quang phổ trên robot
Thuật toán sai số tiêu chuẩn
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 196 - 200.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9429
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThietKeHeDinhVi.TT.pdfTóm tắt85.08 kBAdobe PDFView/Open
ThietKeHeDinhVi.TV.pdfNội dung422.45 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.