Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9424
Title: Tính toán phân bố điện áp trong dây quấn đan xen của máy biến áp
Other Titles: Calculation of voltage distribution in the interleaved disk winding of transformers
Authors: Đoàn, Thanh Bảo
Đoàn, Đức Tùng
Đỗ, Chí Phi
Keywords: Quá điện áp
Dây quấn đan xen
Máy biến áp
Xung sét
Điện dung
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 12 - 17.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9424
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TinhToanPhanBoDienAp.TT.pdfTóm tắt83.12 kBAdobe PDFView/Open
TinhToanPhanBoDienAp.TV.pdfNội dung855.89 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.