Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9391
Title: Phân tích định lượng rủi ro địa chấn đối với kết cấu công trình xây dựng
Other Titles: Seismic risk quantitative analysis of engineering structures
Authors: Đặng, Công Thuật
Keywords: Rủi ro địa chấn
Đồ thị trạng thái phá hủy
Chu kỳ lặp
Xác suất phá hủy
Động đất
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 245 - 249.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9391
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichDinhLuongRuiRo.TT.pdfTóm tắt82.98 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichDinhLuongRuiRo.TV.pdfNội dung372.82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.