Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9389
Title: Nghiên cứu ứng dụng di động thông minh và công nghệ điện toán đám mây theo dõi và chẩn đoán bệnh tiểu đường
Other Titles: Research on mobile application and cloud technology for monitoring and diagnosing diabetes
Authors: Chử, Đức Hoàng
Phạm, Việt Hưng
Trần, Thanh
Keywords: Bệnh tiểu đường
Insulin
Ứng dụng di động
Điện toán đám mây
Cảnh báo đường huyết
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 80 - 84.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9389
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuUngDungDiDongThongMinh.TT.pdfTóm tắt84.84 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuUngDungDiDongThongMinh.TV.pdfNội dung439.2 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.