Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9365
Title: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tách từ tính sử dụng hạt γ-PGM trong xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng
Other Titles: Studies on the Applying Magnetic Method to Remove Heavy Metals Ion in Plating Waste Water Using γ-PGM
Authors: Lê, Thị Xuân Thùy, TS.
Hồ, Hồng Quyên, ThS.
Phạm, Thị Kim Thoa, TS.
Nguyễn, Thị Sao Mai, ThS.
Nguyễn, Ngọc Hùng
Lâm, Hưng Thắng
Keywords: Xử lý nước thải
Kim loại nặng
Từ tính
PGM
Hấp phụ
Polymer
Môi trường
Issue Date: 2018-09
Publisher: Đại học Đà Nẵng - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-16; 148 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9365
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiXuanThuy.TT.pdfTóm tắt565.57 kBAdobe PDFView/Open
LeThiXuanThuy.TV.pdfToàn văn12.33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.