Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9358
Title: Nghiên cứu chế tạo mô hình bơm nhiệt để gia nhiệt nước nóng
Other Titles: Researching and producting model of heat pump to suply hot water
Authors: Hồ, Trần Anh Ngọc
Nguyễn, Công Vinh
Keywords: Hiệu quả năng lượng
Bơm nhiệt
Hệ thống nước nóng
Nhiệt độ ra vào hệ thống
Môi chất lạnh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 123 - 127.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9358
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCheTaoMoHinhBomNhiet.TT.pdfTóm tắt80.29 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCheTaoMoHinhBomNhiet.TV.pdfNội dung372.47 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.