Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9326
Title: Đánh giá khả năng bảo mật lớp vật lý của hệ thống SISO với sự hiện diện của nhiều thiết bị nghe lén
Other Titles: Analysis of physical layer secrecy performance of SISO system with many passive eavesdroppers
Authors: Hoàng, Quang Vũ
Nguyễn, Văn Thọ
Hà, Đắc Bình
Keywords: Bảo mật lớp vật lý
Dung lượng bảo mật
Hệ thống SISO
Rayleigh pha-đing
Hoyt pha-đing
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 2; Trang 274 - 278.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9326
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaKhaNangBaoMat.TT.pdfTóm tắt82.73 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaKhaNangBaoMat.TV.pdfNội dung332.03 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.