Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9309
Title: Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định các hệ số trong phương trình tiêu chuẩn tỏa nhiệt cưỡng bức trong ống
Other Titles: Manufacturing experimental equipment to determine coefficients in standard equations of stable forced convection in tubes
Authors: Thái, Ngọc Sơn
Bùi, Thị Hương Lan
Keywords: Phương trình tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn đồng dạng
Thiết bị thí nghiệm
Hệ số trao đổi nhiệt đối lưu
Đối lưu cưỡng bức
Kỹ thuật nhiệt
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 1; Trang 37 - 41.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9309
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThietKeCheTaoThietBiThiNghiem.TT.pdfTóm tắt84.41 kBAdobe PDFView/Open
ThietKeCheTaoThietBiThiNghiem.TV.pdfNội dung444.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.