Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9305
Title: Ứng dụng MPC trong hệ thống điều khiển nhiệt độ
Other Titles: Applying MPC controller in temperature control system
Authors: Trần, Thái Anh Âu
Trương, Thị Bích Thanh
Keywords: Điều khiển dự báo
Quá điều chỉnh
Thời gian đáp ứng
Điều khiển tỉ lệ - tích phân - vi phân
Ràng buộc
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 1; Trang 1 - 5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9305
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
UngDungMPC.TT.pdfTóm tắt79.75 kBAdobe PDFView/Open
UngDungMPC.TV.pdfNội dung367.9 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.