Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9302
Title: Nghiên cứu tối ưu vị trí và công suất nguồn điện phân tán trong lưới điện phân phối sử dụng giải thuật di truyền
Other Titles: Optimizing distributed generation location and capacity in distribution power network using genetic algorithm
Authors: Đoàn, Đức Tùng
Ngô, Minh Khoa
Nguyễn, Thành Trung
Keywords: Lưới điện phân phối
Giải thuật di truyền
Tối ưu hóa
Chất lượng điện áp
Tổn thất công suất
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 1; Trang 67 - 72.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9302
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuToiUuViTri.TT.pdfTóm tắt93.21 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuToiUuViTri.TV.pdfNội dung492.95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.