Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9301
Title: Nghiên cứu thu nhận và khảo sát đặc tính lipase từ mủ đu đủ (Carica papaya latex)
Other Titles: Extraction of lipase from papaya latex and examinination of its characteristics
Authors: Phan, Thị Việt Hà
Đặng, Minh Nhật
Trần, Thị Bích Hà
Keywords: Lipase
Mủ đu đủ
Đặc tính
Đo quang
Kìm hãm
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 1; Trang 82 - 85.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9301
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuThuNhan.TT.pdfTóm tắt92.44 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuThuNhan.TV.pdfNội dung374.92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.