Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9273
Title: Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học, đặc điểm vi phẫu và hình thái của cây Lá đắng
Other Titles: The initial research on phytochemical compositions, microsurgery and features of Bitter Leaf
Authors: Lê, Thị Mi Chi
Kiều, Loan
Lê, Thị Đại Phương
Keywords: Lá đắng
Vernonia amygdalina Delile
Thành phần hóa học
Đặc điểm vi phẫu
Hình thái
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 1; Trang 78 - 81.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9273
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhaoSatSoBo.TT.pdfTóm tắt80.53 kBAdobe PDFView/Open
KhaoSatSoBo.TV.pdfNội dung531.95 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.