Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9271
Title: Khuếch đại đặc hiệu vùng gen ITS2 xác định sự có mặt của nấm ở bệnh nhân viêm dạ dày tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương
Other Titles: Specific amplification of the ITS2 region for fungal detection in gastric patients at Hai Duong provincial general hospital
Authors: Lê, Thị Phượng
Keywords: Bội nhiễm nấm
Gen ITS2
Khuếch đại
Nuôi cấy
Viêm dạ dày
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(108). 2016, Quyển 1; Trang 94 - 96.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9271
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KhuechDaiDacHieuVungGen.TT.pdfTóm tắt82.91 kBAdobe PDFView/Open
KhuechDaiDacHieuVungGen.TV.pdfNội dung339.08 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.