Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9267
Title: Nghiên cứu sơn chống ăn mòn thông minh
Other Titles: Study on Process of Intelligent Anticorrosive Coatings
Authors: Nguyễn, Thị Diệu Hằng
Đoàn, Thị Thu Loan
Dương, Thế Hy
Phan, Mạnh Duy
Keywords: Sơn chống ăn mòn thông tin
Hiện tượng ăn mòn kim loại
Phương pháp chống ăn mòn
Issue Date: 2018-09
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng. Mã số: B2016-ĐN02-04; 118 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan lý thuyết; Chương 2.Nghiên cứu thực nghiệm; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9267
Appears in Collections:Báo cáo Tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiDieuHang.TV.pdfToàn văn16.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.