Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9239
Title: Những khó khăn khi học môn "Dẫn nhập ngữ âm - Âm vị học" của sinh viên năm 2 khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Other Titles: Some difficulties of sophomores of Da Nang University of Foreign Language Studies in learning "English phonetics and Phonology"
Authors: Võ, Lê Hà Giang
Nguyễn, Thị Diệu Thư
Nguyễn, Thị Tịnh Trúc
...
Keywords: Sinh viên năm 2 chuyên ngành tiếng Anh
Môn Dẫn nhập ngữ âm - Âm vị học
Khó khăn
Thực trạng
Cách khắc phục vấn đề
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Table of contents: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(107). 2016; Trang 13 - 15.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9239
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NhungKhoKhanKhiHocMon.TT.pdfTóm tắt86.17 kBAdobe PDFView/Open
NhungKhoKhanKhiHocMon.TV.pdfNội dung284.82 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.