Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9230
Title: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
Other Titles: A study of the factors affecting land prices in district 12, Ho Chi Minh city
Authors: Bùi, Ngọc Toản
Keywords: Giá đất
Bất động sản
Mô hình hồi quy
Quận 12
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 10(107). 2016; Trang 58 - 62.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9230
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuCacYeuToAnhHuong.TT.pdfTóm tắt81.39 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuCacYeuToAnhHuong.TV.pdfNội dung316.97 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.