Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9229
Title: Gia công tia lửa điện CNC: (Giáo trình dùng cho sinh viên, kỹ sư và học viên cao học các ngành kĩ thuật)
Authors: Vũ, Hoài Ân, TS.
Keywords: Gia công kim loại
Tia lửa điện
Issue Date: 2003
Publisher: Hà nội : Khoa học và Kỹ thuật
Description: In lần thứ 1; 192 trang, hình vẽ.
Table of contents: Chương 1.Khái quát về gia công lửa điện; Chương 2.Cơ sở công nghệ gia công tia lửa điện; Chương 3.Các thông số điều chỉnh xung định hình; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9229
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaCongTiaLuaDienCNC.TT.pdfMục lục392.26 kBAdobe PDFView/Open
GiaCongTiaLuaDienCNC.TV.pdfNội dung11.21 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.