Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9228
Title: Cơ học đất. Tập 1
Authors: Whitlow, Roy
Keywords: Cơ học đất
Trắc địa xây dựng
Mechanics
Applied
Mechatronics Engineering Technology
Issue Date: 1997
Publisher: Hà Nội : Giáo dục
Description: Tập 1; In lần thứ 2; 387 trang.
Table of contents: Chương 1.Nguồn gốc và thành phần của đất; Chương 2.Phân loại đất theo mục đích xây dựng; Chương 3.Các tính chất vật lí cơ bản của đất; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9228
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CoHocDat.TT.pdfMục lục1.92 MBAdobe PDFView/Open
CoHocDat.TV.pdfNội dung4.48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.