Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9227
Title: Động hóa học và thiết bị phản ứng trong công nghiệp hóa học
Authors: Nguyễn, Hoa Toàn
Keywords: Công nghiệp hóa học
Phản ứng hóa học
Động hóa học
Thiết bị phản ứng
Issue Date: 2004
Publisher: Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật
Description: Bao gồm tài liệu tham khảo; 220 trang.
Table of contents: Phần I.Những khái niệm cơ bản; Phần II.Động học của các phản ứng hóa học; Phần II.Một số vấn đề về động học quá trình kết tinh và xử lý bề mặt; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9227
Appears in Collections:5.Khoa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DongHoaHocVaThietBiPhanUng.TT.pdfMục lục402.95 kBAdobe PDFView/Open
DongHoaHocVaThietBiPhanUng.TV.pdfNội dung11.18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.