Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9223
Title: Thiết kế máy biến áp điện lực
Authors: Phan, Tử Thụ
Keywords: Thiết bị điện
Máy biến áp
Thiết kế
Issue Date: 2002
Publisher: Hà nội : Khoa học và Kỹ thuật
Description: Bao gồm tài liệu tham khảo; 235 trang, hình vẽ.
Table of contents: Chương 1.Khái niệm chung về thiết kế máy biến áp điện lực; Chương 2.Tính toán các kích thước chủ yếu của M.B.A; Chương 3.Tính toán dây quấn M.B.A; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9223
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThietKeMayBienApDienLuc.TT.pdfMục lục221.49 kBAdobe PDFView/Open
ThietKeMayBienApDienLuc.TV.pdfNội dung9.08 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.