Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9221
Title: Giáo trình thiết kế hệ thống lạnh : Dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp
Authors: Đỗ, Trọng Hiển, KS.
Keywords: Hệ thống lạnh
Thiết kế hệ thống lạnh
Kỹ thuật
Giáo trình
Issue Date: 2007
Publisher: Hà Nội
Description: Bao gồm tài liệu tham khảo; 138 trang.
Table of contents: Chương 1.Những số liệu ban đầu và phương pháp thiết kế thể tích, mặt bằng kho lạnh; Chương 2.Tính toán cách nhiệt và tính nhiệt kho lạnh; Chương 3.Chọn phương pháp làm lạnh và thiết lập sơ đồ hệ thống lạnh; ...
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9221
Appears in Collections:6.Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GiaoTrinhThietKeHeThongLanh.TT.pdfMục lục631.66 kBAdobe PDFView/Open
GiaoTrinhThietKeHeThongLanh.TV.pdfNội dung13.59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.