Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9187
Title: Bảo tồn tín ngưỡng cư dân ven biển Đà Nẵng trong quá trình đô thị hóa
Other Titles: Preserving the beliefs of Da Nang coastal residents in the process of urbanization
Authors: Lê, Thị Thu Hiền
Keywords: Bảo tồn
Đà Nẵng
Cư dân ven biển
Đô thị hóa
Tín ngưỡng
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 08(129). 2018; Trang 46 - 50.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9187
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BaoTonTinNguongCuDanVenBienDaNang.TT.pdfTóm tắt77.99 kBAdobe PDFView/Open
BaoTonTinNguongCuDanVenBienDaNang.TV.pdfNội dung443.64 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.