Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9181
Title: Phân tích độ tin cậy lưới điện trung áp mạch vòng dựa trên phương pháp cây sự cố trạng thái động và mạng Bayes
Other Titles: Analysis of ring distribution grid reliability based on dynamic fault tree and bayesian network
Authors: Lê, Xuân Sanh
Keywords: Cây sự cố trạng thái động
Đánh giá độ tin cậy
Độ tin cậy
Lưới điện phân phối
Mạng Bayes
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(128). 2018; Trang 56 - 60.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9181
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichDoTinCay.TT.pdfTóm tắt81.09 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichDoTinCay.TV.pdfNội dung564.13 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.