Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9137
Title: Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập bằng phần mềm thủy lực 1 chiều - áp dụng cho công trình đập dâng Định Bình
Other Titles: Dambreak simulation using 1D hydraulic model - a case study in Dinh Binh reservoir
Authors: Đoàn, Viết Long
Huỳnh, Tự Hiếu
Nguyễn, Quang Bình
...
Keywords: Vỡ đập
Lũ lụt
MIKE 11
Hồ Định Bình
Vận hành hồ chứa
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(128). 2018; Trang 38 - 41.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9137
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuMoPhongVoDap.TT.pdfTóm tắt85.12 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuMoPhongVoDap.TV.pdfNội dung514.16 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.