Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9132
Title: Một thuật toán chữ ký xây dựng dựa trên tính khó của việc giải đồng thời hai bài toán phân tích số và logarit rời rạc
Other Titles: A signature algorithm based on difficulty of simultaneous solving integer factorization and discrete logarithm problem
Authors: Phạm, Văn Hiệp
Nguyễn, Hữu Mộng
Lưu, Hồng Dũng
Keywords: Lược đồ
Chữ ký số
Thuật toán chữ ký số
Bài toán logarit rời rạc
Số nguyên
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(128). 2018; Trang 75 - 79.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9132
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MotThuatToanChuKyXayDung.TT.pdfTóm tắt75.05 kBAdobe PDFView/Open
MotThuatToanChuKyXayDung.TV.pdfNội dung879.7 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.