Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9130
Title: Đánh giá hiệu quả kinh tế hệ thống ứng dụng nguồn năng lượng nước để làm lạnh
Other Titles: Evaluation of economic efficiency of water energy system for refrigeration
Authors: Võ, Chí Chính
Vũ, Huy Khuê
Mã, Phước Hoàng
Keywords: Năng lượng nước
Du lịch sinh thái
Đá viên
Bảo quản thực phẩm
Ứng dụng sức nước
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 07(128). 2018; Trang 15 - 17.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9130
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DanhGiaHieuQuaKinhTe.TT.pdfTóm tắt71.78 kBAdobe PDFView/Open
DanhGiaHieuQuaKinhTe.TV.pdfNội dung478.77 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.