Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9072
Title: Ảnh hưởng của sóng siêu âm đến quá trình trích ly polyphenol từ lá trà già
Other Titles: Effect of ultrasound on extraction of polyphenol from old tea leaves
Authors: Trần, Chí Hải
Nguyễn, Tấn Dân
Nguyễn, Đình Nam
...
Keywords: Polyphenol
Siêu âm
Trích ly polyphenol
Lá trà già
Phương pháp bề mặt đáp ứng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(106). 2016; Trang 69 - 72.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9072
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AnhHuongCuaSongSieuAm.TT.pdfTóm tắt86.3 kBAdobe PDFView/Open
AnhHuongCuaSongSieuAm.TV.pdfNội dung518.53 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.