Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9071
Title: Nghiên cứu qui trình nuôi trồng nấm Linh chi (Ganoderma licidum) phù hợp tại Đà Nẵng
Other Titles: A study of the suitable protocol of cultivating Lingzhi mushroom (Ganoderma licidum) in Da Nang city
Authors: Lê, Lý Thùy Trâm
Keywords: Nấm Linh chi
Mùn cưa keo
Đà Nẵng
Qui trình nuôi trồng
Nhân giống
Nhiệt độ
Môi trường nuôi cấy
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 09(106). 2016; Trang 102 - 106.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9071
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuQuyTrinhNuoiTrongNamLinhChi.TT.pdfTóm tắt87.24 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuQuyTrinhNuoiTrongNamLinhChi.TV.pdfNội dung667.73 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.