Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8963
Title: Tìm hiểu khả năng xảy ra nghiêng lún công trình hiện hữu do đào hố móng
Other Titles: Studying possibility of tilt and settlement of an existing building due to excavation in the vicinity
Authors: Vương, Quốc Chánh
Dương, Hồng Thẩm
Keywords: Công trình hiện hữu
Độ nghiêng và lún
Hố đào
Mất ổn định
Bùng đáy hố đào
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 2; Trang 1 - 5.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8963
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TimHieuKhaNangXayRaNghienLun.TT.pdfTóm tắt73.93 kBAdobe PDFView/Open
TimHieuKhaNangXayRaNghienLun.TV.pdfNội dung1.5 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.