Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8961
Title: Xây dựng phần mềm quản lý và vận hành hồ chứa nước Định Bình, Bình Định
Other Titles: Software development for managing and operating Dinh Binh reservoir, Binh Dinh province
Authors: Võ, Ngọc Dương
Nguyễn, Quang Bình
Phan, Thanh Sỹ
Keywords: Điều tiết lũ
1841/QĐ-TTg
Phần mềm
Sông Kôn - Hà Thanh
Hồ Định Bình
Issue Date: 2018
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 05(126). 2018, Quyển 2; Trang 14 - 17.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8961
ISSN: 1859-1531
Appears in Collections:2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungPhanMemQuanLyVaVanHanh.TT.pdfTóm tắt76.32 kBAdobe PDFView/Open
XayDungPhanMemQuanLyVaVanHanh.TV.pdfNội dung1.44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.